Home


Welkom op ons klantportaal | Welcome to our customer portal

A & B Partners

NL


Wilt u een overzicht van alle documenten? Ga dan naar het menu-item 'Klantportaal' boven
aan het menu.

Let op: Een VPB-aangifte is een bedrijfsdocument en kan alleen worden beoordeeld vanuit uw zakelijke account. Kijk daarom eerst rechtsboven in uw scherm op welk account u momenteel actief bent. U beoordeelt een aangifte inkomstenbelasting vanaf uw persoonlijke account.

ENG


Do you want an overview of all returns? Then go to the menu item 'Portal' at the top of the menu.

Note: A VPB declaration is a business document and can only be assessed from your business account. Therefore, first look at the top right of your screen on which account you are currently active. You assess an income tax return from your personal account.

www.abpartners.nl | 020-5277377 | info@abpartners.nl |
Disclaimer | Terms and Conditions |